Przedsiębiorczy inżynier

Projekt zrealizowany został dzięki wsparciu Ministerstwa Gospodarki z zadania, polegającego na rozwoju Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.

Projekt objął  wsparciem szkoleniowym 24 osoby / lokatorów LIP PL.

Zajęcia  odbywały się w grupach 6- osobowych.

W ramach realizacji projektu zostały  zorganizowane szkolenia w formie wykładów oraz warsztatów praktycznych z zakresu:

  • Podstawy przedsiębiorczości (aspekty administracyjno – prawne związane z rejestracją firmy, prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, podstawowe przepisy prawne, kreowanie wizerunku firmy, marketing i promocja, techniki aktywnej sprzedaży) – 12 h
  • Podstawy księgowości (prowadzenie księgowości w małej firmie, zarządzanie ryzykiem, podatki w małej firmie, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zasady opracowania biznesplanu, źródła finansowania działalności) – 12 h

Natomiast, w zależności od zainteresowań, kwalifikacji zawodowych i osobistych predyspozycji, Uczestnicy mieli możliwość wybrać jedno z trzech niżej opisanych szkoleń specjalistycznych, wszystkie w wymiarze 26 godzin/grupę:

  • Komputerowe wspomaganie projektowania na bazie AutoCAD - uczestnicy poznali możliwości programu AutoCAD, zostali przygotowani do samodzielnego opracowywania części rysunkowej projektów technicznych. Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca współpracuje z Autoryzowanym Centrum Szkoleniowym AUTODESK, uczestnicy szkoleń, po pozytywnym zdaniu egzaminów, zdobyli honorowane na całym świecie certyfikaty potwierdzające nabycie umiejętności w zakresie obsługi AutoCAD (1 grupa).
  • Wizualizacje architektoniczne w budownictwie -  uczestnicy poznali praktyczne zastosowania programu Autodesk 3ds Max Design do zaawansowanego modelowania i wizualizacji komputerowej, możliwości programu 3ds Max w zakresie wizualizacji architektonicznych, modelowanie bryłowe (2 grupy).
  • Kosztorysowanie robót budowlanych z wykorzystaniem programu Norma PRO - Uczestnicy poznali oprogramowanie wspomagające proces tworzenia kosztorysów, uzyskali informacje dotyczące metod kosztorysowania robót budowlanych, opracowania kosztorysów inwestorskich i ofertowych oraz informacje dotyczące obowiązującego stanu prawnego z zakresu kosztorysowania (1 grupa).

 

Celem projektu było przygotowanie praktyczne i teoretyczne do podjęcia i prowadzenia samodzielnie własnej działalności gospodarczej oraz wyposażenie przyszłych przedsiębiorców w praktyczne umiejętności konkurowania na rynku towarów i usług. Ze względu na bardzo szeroki zakres zagadnień z zakresu przedsiębiorczości, szkolenie zostało ukierunkowane na branżę projektowo-budowlaną.

 

Studenci, którzy wzieli udział w projekcie to studenci takich kierunków jak:

„Budownictwo”, „Wzornictwo przemysłowe”, „Architektura i Urbanistyka”, „Komputerowe wspomaganie projektowania maszyn”, „Audyt energetyczny na potrzeby termomodernizacji oraz ocena energetyczna budynków”, „Nowoczesne materiały inżynierskie”

Realizacja szkoleń: październik- listopad 2012

Projekt zakończony.

Załóż firmę

Nasza oferta usług

FAQ - najczęściej zadawane pytania

  • Jakiego typu działalność mogę prowadzić w LIP?

  • Ile trwa założenie firmy w LIP?

  • Kto może zostać objęty inkubacją?

Gdzie jesteśmy?

Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości PL

Budynek CoE ASPPECT
p. 20, parter
ul. Nadbystrzycka 36 A
20 - 618 Lublin

Aktualnie realizowany projekt

Logo

Współpracujemy z

Polecane firmy