Zrealizowane

„Kreatywnie w Przedsiębiorczość”

Cele projektu

Celem głównym projektu było wzmocnienie postaw przedsiębiorczości i otwartości na innowacje przez 875 uczniów z 5 liceów ogólnokształcących z Lublina poprzez opracowane i pilotażowe wdrożenie innowacyjnego programu nauczania przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości, wraz z portalem edukacyjnym.

Do celów szczegółowych projektu należało:

 1. Podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie tworzenia i funkcjonowania biznesu o charakterze innowacyjnym poprzez opracowanie i pilotażowe wdrożenie scenariuszy zajęć lekcyjnych łączących przedsiębiorczość z naukami matematyczno-przyrodniczymi dla 875 uczniów.
 2. Wzrost umiejętności praktycznego wykorzystania wiedzy wśród 875 uczniów z 5 liceów ogólnokształcących z Lublina poprzez rozwijanie zdolności prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o wykorzystanie zasobów Portalu Edukacyjnego stosującego innowacyjne narzędzia edukacyjne.
 3. Wzrost wiedzy 22 nauczycieli/ek przedmiotu Podstawy Przedsiębiorczości z liceów ogólnokształcących z Lublina poprzez udział w szkoleniach podnoszących umiejętności w zakresie wykorzystania innowacyjnych narzędzi i metod w pracy z uczniem.


W projekcie wzięło udział pięć liceów ogólnokształcących z Lublina:

 1. I LO im. Stanisława Staszica,
 2. II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego,
 3. VI LO im. Hugona Kołłątaja,
 4. XX LO im. Orląt Lwowskich,
 5. XXIV im. Jana Pawła II.

Projekt realizowany był przez miasto Lublin. Lubelski Inkubtor Przedsiębiorczości Politechniki  Lubelskiej odpowiedzialny jest za stworzenie Portalu Edukacyjnego.

Efekty realizacji projektu

W ramach projektu powstał innowacyjny program nauczania Podstaw Przedsiębiorczości, na który składają się scenariusze lekcji zgodne z nową podstawą programową opracowane przez ekspertów oraz nauczycieli Podstaw Przedsiębiorczości. Opracowane zostały również dodatkowe narzędzia przekazu audiowizualnego. Scenariusze nawiązują do treści przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Na etapie upowszechniania projektu scenariusze lekcji zostały przekazane wszystkim liceom z Lublina.

Kolejnym produktem projektu jest Portal Edukacyjny. Głównym jego modułem, obok modułu e-learningowego dla nauczycieli, jest gra edukacyjna symulująca proces tworzenia i funkcjonowania wirtualnych firm, instytutów badawczych działających na zasadach komercyjnych, funkcjonujących w dziedzinach matematyki, fizyki, chemii i biologii. W trakcie użytkowania programu uczniowie poznają w formie praktycznej wszystkie etapy zakładania działalności gospodarczej (zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, ZUS, Urząd Skarbowy, Urząd Statystyczny), poznają źródła pozyskiwania funduszy na bieżącą działalność, mierzą się z hipotetycznymi zdarzeniami, które mogą się pojawić w realnym funkcjonowaniu firmy, nawiązują współpracę lokalną, a nawet międzynarodową w ramach wirtualnego rynku. Nauczyciele pełnią rolę moderatorów zdarzeń losowych występujący w grze. To wszystko pozwala uczniom w „warunkach laboratoryjnych” poznać od strony praktycznej funkcjonowanie biznesu.

Mimo zakończenia projektu, gra funkcjonuje nadal jako element lekcji Podstaw Przedsiębiorczości na rynku lokalnym i w przyszłości być może zostanie wdrożona w całym kraju.

Załóż firmę

Nasza oferta usług

FAQ - najczęściej zadawane pytania

 • Jakiego typu działalność mogę prowadzić w LIP?

 • Ile trwa założenie firmy w LIP?

 • Kto może zostać objęty inkubacją?

Gdzie jesteśmy?

Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości PL

Budynek CoE ASPPECT
p. 20, parter
ul. Nadbystrzycka 36 A
20 - 618 Lublin

Aktualnie realizowany projekt

Logo

Współpracujemy z

Polecane firmy