Aktualności

10/12/2010

Projekt "MOJA FIRMA. Będę przedsiębiorcą""MOJA FIRMA. Będę przedsiębiorcą" to projekt, w którego wdrażanie angażuje się Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej. Realizowany jest on we współpracy z PSBiG im. H. Łopacińskiego w Lublinie oraz LCEZ im. K. K. Baczyńskiego w Lublinie.

Celem projektu "MOJA FIRMA. Będę przedsiębiorcą" jest zwiększenie zdolności uczniów szkół zawodowych do świadomego i efektywnego planowania kariery edukacyjno-zawodowej poprzez kreowanie postawy przedsiębiorczości i mobilności zawodowej.

Udział w projekcie, to dla uczniów w/w szkół szansa na podniesienie umiejętności kluczowych z zakresu zakładania własnej działalności gospodarczej, a także podniesienia motywacji do założenia własnej firmy.

Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej jako jednostka, której misją jest stwarzanie szans i warunków młodym osobom, zdecydowanym na założenie działalności gospodarczej, umożliwianie zaistnienia w biznesie oraz wspieranie działań w zakresie przedsiębiorczości, będzie kierować pracami zespołu przygotowującego program nauczania "Moja firma". W wyniku współpracy obu Zespołów Szkół z Inkubatorem, na podstawie opracowanego programu nauczania, powstaną scenariusze zajęć i kursy e-learningowe z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Mając na uwadze doświadczenie LIP PL oraz szeroką ofertę skierowaną do młodych firm, które dopiero stawiają pierwsze kroki w biznesie i są zainteresowane podniesieniem swojej konkurencyjności oraz do osób, które mają pomysł na firmę i nie wiedzą co dalej, wizyty w Inkubatorze PL uczniów biorących udział w projekcie, umożliwią zapoznanie się z doświadczeniem osób na co dzień zakładających i prowadzących działalność gospodarczą.

Jednym z celów działań Inkubatora będzie opracowanie w ramach projektu "MOJA FIRMA. Będę przedsiębiorcą" programów szkoleniowych na takim poziomie, aby w przyszłości mogły być wdrożone także w innych szkołach zawodowych.

Podczas wizyt na Politechnice Lubelskiej uczniów z Państwowej Szkoły Budownictwa i Geodezji oraz Lubelskiego Centrum Edukacji Zawodowej, w ramach realizowanego projektu, zostanie im przedstawiona oferta uczelni technicznej, jako kolebki przedsiębiorczości, na której, już jako studenci, będę mogli realizować swoje życiowe pasje i marzenia. W ten sposób podejmowane przez Inkubator działania wpisują się w promocję uczelni, co odgrywa istotne znaczenie przy wyborze miejsca kontynuacji kształcenia przez absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

Załóż firmę

Nasza oferta usług

FAQ - najczęściej zadawane pytania

  • Jakiego typu działalność mogę prowadzić w LIP?

  • Ile trwa założenie firmy w LIP?

  • Kto może zostać objęty inkubacją?

Gdzie jesteśmy?

Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości PL

Budynek CoE ASPPECT
p. 20, parter
ul. Nadbystrzycka 36 A
20 - 618 Lublin

Aktualnie realizowany projekt

Logo

Współpracujemy z

Polecane firmy