Schemat realizacji zamówienia

Schemat działania w ramach Inkubatora w zakresie pozyskiwania i realizacji zleceń:

W celu zlecenia usługi przez Firmę zewnętrzną/osobę prywatną Firmie działającej w ramach Inkubatora,  należy złożyć zamówienie na przedstawioną ofertę.
W przypadku zamówień na kwotę netto przekraczającą równowartość 1 000 euro, zawierana jest przez Inkubator i Firmę zewnętrzną/osobę prywatną umowa. Jest ona warunkiem rozpoczęcia świadczenia przez Firmę działającą w ramach Inkubatora usług na rzecz Firmy zewnętrznej/osoby prywatnej.

Uproszczony schemat zlecenia wykonania usługi Firmie Inkubatora:

Krok 1 - Oferta
Przedstawienie przez Firmę działającą w ramach Inkubatora potencjalnemu Klientowi (Firmie zewnętrznej/osobie prywatnej) oferty wykonania usługi.

druk do pobrania:
pobierzpobierz

Krok 2 - Zamówienie/umowa
Złożenie przez Firmę zewnętrzną/osobę prywatną zamówienia wykonania usługi.

druk do pobrania:
pobierzpobierz

W przypadku zamówienia o wartości powyżej 1 000 euro także:
Zawarcie umowy przez Inkubator z Firmą zewnętrzną/osobą prywatną.

druk umowy i protokołu zdawczo-odbiorczego do pobrania:
pobierzpobierz

Krok 3 - Faktura
Wystawienie faktury proforma lub VAT (fakturę wystawia Firmie zewnętrznej/osobie prywatnej Inkubator, na prośbę Firmy działającej w ramach Inkubatora – zgodnie z danymi zawartymi w złożonym zamówieniu).

Krok 4 - Wynagrodzenie
Wpłacona przez Firmę zewnętrzną/osobę prywatną na subkonto Firmy działającej w ramach Inkubatora należność za wykonanie przez nią usługi będącej przedmiotem zamówienia, stanowi wynagrodzenie Firmy działającej w ramach Inkubatora i jest do jej dyspozycji (po potrąceniu opłaty za inkubację).

Krok 5 - Wypłata zgromadzonych środków
Podstawą do wypłaty zgromadzonych na subkoncie Firmy działającej w ramach Inkubatora środków, jest zawarcie umowy cywilno-prawnej (o dzieło, zlecenia) pomiędzy Inkubatorem, a Firmą działającą w ramach Inkubatora, jako podwykonawcy  Inkubatora, przyjęcie protokołu zdawczo-odbiorczego oraz sporządzenie rachunku.

Załóż firmę

Nasza oferta usług

FAQ - najczęściej zadawane pytania

  • Jakiego typu działalność mogę prowadzić w LIP?

  • Ile trwa założenie firmy w LIP?

  • Kto może zostać objęty inkubacją?

Gdzie jesteśmy?

Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości PL

Budynek CoE ASPPECT
p. 20, parter
ul. Nadbystrzycka 36 A
20 - 618 Lublin

Aktualnie realizowany projekt

Logo

Współpracujemy z

Polecane firmy