Categories: Polski
      Date: 01/12/2018
     Title: „AKADEMICKIE BIURO KONSULTACJI INŻYNIERSKICH” - informacja dla Studentów

Studencie! Chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe jeszcze w murach uczelni? Masz merytoryczną wiedzę, ale brakuje Ci miękkich kompetencji? Aplikuj do nowo tworzonego Akademickiego Biura Konsultacji Inżynierskich. Pomożemy Ci stawiać pierwsze kroki we współpracy z biznesem. 

„AKADEMICKIE BIURO KONSULTACJI INŻYNIERSKICH”


Studencie!

 

CO TO?


Akademickie Biuro Konsultacji Inżynierskich - to uniwersyteckie centrum obsługi biznesu, które  udziela wszystkim zainteresowanym przedsiębiorcom bezpłatnych porad z zakresu technicznych kierunków studiów, w tym wypadku: Budownictwa i Architektury, Elektrotechniki, Inżynierii środowiska.

To innowacyjna forma wsparcia dla osób kończących edukację na poziomie studiów I bądź II stopnia ułatwiająca wejście na rynek pracy.

 

DLA KOGO?


Poszukujemy:

6 studentów ostatniego roku studiów I lub II stopnia Politechniki Lubelskiej,

po dwie osoby z trzech kierunków: Budownictwo i Architektura, Elektrotechnika, Inżynieria środowiska. Kryterium decydującym o przyjęciu jest średnia ocen oraz dodatkowe osiągnięcia studentów.

 

JAKIE KORZYŚCI?


 

NA CZYM POLEGA UDZIAŁ?


Studenci wybrani w procesie rekrutacji, średnio dwa razy w tygodniu będą pełnili 3-godzinny dyżur w Akademickim Biurze Konsultacji Inżynierskich. Jednocześnie dyżurować będzie dwóch studentów pod kierownictwem dwóch przełożonych. Przełożonym będzie wykładowca - mentor, sprawujący nadzór nad osobami udzielającymi porad, który zapewni rzetelność i profesjonalny charakter świadczonych usług. Studenci będą mogli pełnić dyżury „stacjonarnie” - w biurze lub „mobilne” - jadąc do firmy przedsiębiorcy lub "online" - pod podanym numerem telefonu i adresem e-mail.

Prosimy o osobiste zgłoszenia  do punktu konsultacyjnego w Lubelskim Inkubatorze Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36A, 20-618 Lublin, Kampus CoE ASPPECT (pokój nr 20, parter) po wcześniejszym umówieniu się lub o zgłoszenia telefoniczne 81 538 41 24, listowne lub e-mailowe na adres inkubator@pollub.pl

Godziny dyżurów on-line: od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00-16:00

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

 

Pliki do pobrania:

 

Termin rekrutacji: do 31 grudnia 2018 roku