Categories: Polski
      Date: 27/11/2018
     Title: PRACOWNIA SYMULACYJNA - rekrutacja

Innowacyjne rozwiązanie polegające na weryfikacji umiejętności zawodowych i kompetencji miękkich kandydata na staż/do pracy. Pracownie Symulacyjne będą przyjmować studentów na okres od 3 do maksymalnie 7 dni pracy, umożliwiając rzetelną weryfikację swoich mocnych i słabych stron, mając możliwość uzupełnienia luk kompetencyjnych zanim docelowo trafi się na rynek pracy. 

PRACOWNIA SYMULACYJNA


Innowacyjne rozwiązanie polegające na weryfikacji umiejętności zawodowych i kompetencji miękkich kandydata na staż / do pracy.

Program Pracowni Symulacyjnej zapewni możliwość sprawdzenia umiejętności kandydata w zakresie:

- rozwiązywania ambitnych zadań,
- radzenia sobie z zadaniami na konkretnym stanowisku pracy.

 

DLA KOGO?


Dla zainteresowanych rekrutacją pracowników przedsiębiorców, którzy:

- umiejętność pracy w zespole,
- odpowiedzialność,
- komunikację,
- adaptacyjność,
- planowanie, zarządzanie czasem,
- kreatywność
- inicjatywę,
- wytrwałość,
- radzenie sobie ze stresem.

Student po przebytej symulacji rozwiąże test mierzący kompetencje miękkie, przeprowadzony przez pracownika Inkubatora i otrzyma informację zwrotną (feedback). Wynik będzie wzbogacony o komentarz tak by student mógł zweryfikować swoje mocne i słabe strony i miał możliwość uzupełnienia luk kompetencyjnych zanim docelowo trafi na rynek pracy.

JAKIE KORZYŚCI?

 

 

NA CZYM POLEGA UDZIAŁ?


Pracownie Symulacyjne będą przyjmować studentów na okres od 3 do maksymalnie 7 dni pracy (po 8 godzin dziennie) tak aby nie obciążać pracodawcy, ale jednocześnie umożliwić mu zweryfikowanie kompetencji i wybór najlepiej rokującego kandydata na dłuższy, tradycyjny staż lub do pracy. Ta forma krótkotrwałej pracy, wzbogaconej o zadania przygotowane przez specjalistów ds. rekrutacji, umożliwi rzetelną weryfikację kompetencji studenta. Jednocześnie doświadczenie gry w realu pozwoli stronie pracodawcy i pracobiorcy bliżej się poznać.

Konkretny czas trwania danej praktyki dla danego studenta zostanie ustalony w szczegółowym programie praktyk z pracodawcą. Kierujemy się zasadą indywidualizacji wsparcia i elastyczności pozwalającej dostosować czas trwania Pracowni Symulacyjnej do potrzeb konkretnego pracodawcy i studenta.

Pracodawca otrzyma gotowy zestaw ćwiczeń i zadań dla danego kandydata, który może zmodyfikować dostosowując do aktualnych zadań w swojej firmie.

 

JAK SKORZYSTAĆ Z NARZĘDZIA?


Wysłać formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: biuro@prywatni.lublin.pl
lub skontaktować się telefonicznie: 81 532 43 33, kom. 605 313 300

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA

 

Termin rekrutacji: do 31 grudnia 2018 roku