Categories: Polski
      Date: 04/10/2016
     Title: Adapciak 2016W tym roku pomagaliśmy nowo przyjętym studentom w zaadaptowaniu się na naszej uczelni. Adapciak (w wersji stacjonarnej) organizowanym przez Biuro Karier Politechniki Lubelskiej, to nowa formuła wdrażania przyszłych studentów, która po tegorocznych efektach z pewnością zagości na Politechnice Lubelskiej. Po tych trzech dniach jesteśmy pewni, że przyszli studenci z pewnością są kreatywni i otwarci na współpracę.