Categories: Polski
      Date: 28/07/2016
     Title: UWAGA ZMIANA SIEDZIBY LIP PL


Od dn. 1 sieprnia 2016 r. zapraszamy do nowego Biura Inkubatora, które mieścić się będzie w CoE ASPPECT przy 
ul. Nadbystrzyckiej 36A w pokoju nr 20 :)