Categories: Polski
      Date: 30/05/2010
     Title: Bezpłatne szkolenia w ramach funduszy unijnych


Osoby zainteresowane udziałem w bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości PL, informujemy, że do 10 czerwca 2010 r. istnieje możliwość składania wniosków aplikacyjnych do projektu "Politechnika kolebką przedsiębiorczości".Zakończony zostanie wówczas pierwszy etap rekrutacji.

Projekt przewiduje wsparcie dla 60 Uczestników, którzy zostaną poidzieleni na cztery piętnastosobowe grupy. Pierwsze dwie grupy rozpoczną szkolenia w czerwcu, dwie kolejne w listopadzie. Jeśli w trakcie pierwszego etapu rekrutacji zostanie pomyślnie zakwalifikowanych 60 osób - nie oprzewidujemy drugiego etapu rekturacji.

Zgłaszając swój udział już teraz, masz szansę wyboru terminu zajęć.

W ramach projektu zorganizowane zostaną szkolenia podnoszące wiedzę Uczestników z zakresu przedsiębiorczości, jak i z obsługi jednych z najbardziej znanych programów projektowych - AutoCAD i kosztorysowych - Norma PRO.

O szczegółach dotyczących realizowanego projektu więcej na stronie www.kolebka.pollub.pl