Categories: Polski
      Date: 22/05/2010
     Title: Docenieni przez Ministerstwo Gospodarki


Z przyjemnością informujemy, że złożony przez Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej wniosek na ogłoszony przez Ministerstwo Gospodarki "Konkurs na dofinansowanie Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości" został rekomendowany do wsparcia.Celem Konkursu było wyłonienie najlepszych koncepcji zorganizowania nowych oraz wsparcie już istniejących Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.

Dzięki pozyskanemu wsparciu Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej będzie miał możliwość uruchomienia pracowni grafiki komputerowej. Taki kierunek rozwoju wybrano ze względu na potrzeby Beneficjentów, profile prowadzonych przez nich działalności, jak i osób nie przynależących do Inkubatora, ale zainteresowanych współpracą. Odpowiednio wyposażona sprzętowo i programowo sala będzie narzędziem umożliwiającym profesjonalne projektowanie reklam, stron www, materiałów informacyjnych i innych gadżetów promocyjnych.