Categories: Polski
      Date: 15/04/2010
     Title: Wdrażamy nowy projekt


Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej przystępuje do realizacji nowego projektu pod nazwą "Politechnika kolebką przedsiębiorczości", którego grupę docelową stanowić będą studenci, doktoranci i absolwenci lubelskich uczelni.W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 60 osób uczących się lub pracujących na terenie województwa lubelskiego, pragnących założyć działalność gospodarczą typu spin-off lub spin-out. Dla jego Uczestników przewidziano zajęcia tematyczne z zakresu m.in. prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia biznesplanu, prawa administracyjnego, zewnętrznych źródeł finansowania, jak również szkolenia podnoszące/uaktualniające kwalifikacje branżowe, np. z zakresu programu AutoCAD.

Więcej informacji na temat projektu oraz zasad rekrutacji można znaleźć na stronie www.kolebka.pollub.pl.