FAQ

Na czym polega Inkubacja?

Aby zostać naszym inkubowanym trzeba podpisać z nami umowę o usługi edukacyjne, które oferujemy. Inkubacja polega na pomocy w tworzeniu, organizowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej poprzez udzielanie porad prawnych, doradztwo księgowe, możliwość korzystania z wydzielonej powierzchni biurowej, pomoc w pozyskiwaniu zleceń, wsparcie przy ubieganiu się o środki finansowe na jej rozwój. Pomoc naszych specjalistów o kwalifikacjach potwierdzonych doświadczeniem zawodowym, zagwarantuje Ci bezpieczny start w świecie biznesu i pozwoli uniknąć błędów, które często rodzą bardzo poważne konsekwencje prawne i finansowe.

Jakie ponoszę koszty?

Inkubowani ponoszą jedynie koszt usług edukacyjnych, wynikających z umowy o inkubację, wynoszący od 50 do 200 zł miesięcznie, w zależności od wybranego pakietu. Jeżeli firma prowadzona jest przez więcej niż 1 osobę, to pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 50 zł miesięcznie za osobę.

Inkubator nie pobiera żadnych prowizji z zysków inkubowanej firmy !!!

W sytuacji,gdy nie masz założonej działalności gospodarczej i chcesz korzystać z osobowości prawnej Politechniki wszelkie faktury są księgowane na koncie Politechniki – każdy Inkubowany ma na tym koncie swoje subkonto. Od wartości brutto na wystawionej fakturze odprowadzany jest podatek VAT a następnie podatek dochodowy (są to podatki, których nie da się uniknąć prowadząc legalną działalność). Nasze firmy nie mają możliwości rozliczania podatku VAT.

Jakie korzyści mam zakładając firmę w Inkubatorze?

 • Obsługa administracyjno-biurowa
 • Prowadzenie księgowości
 • Obsługa konta bankowego
 • Brak składek ZUS
 • Funkcjonowanie pod pewną marką Politechniki Lubelskiej
 • Minimalizacja ryzyka niepowodzenia przedsięwzięcia
 • Zapewnienie pomocy w organizowaniu i prowadzeniu firmy
 • Opracowanie indywidualnego planu działania dla każdego Uczestnika
 • Prawo posługiwania się znakiem LIP PL

Co nas wyróżnia?

Jesteśmy jednostką organizacyjną Politechniki Lubelskiej, a co za tym idzie jesteśmy jedynym w Lublinie państwowym Inkubatorem.

Oprócz standardowych form i zakresu wsparcia, wynikających z umowy o współpracy pomiędzy LIP a osobami Inkubowanymi, podejmujemy szereg nietypowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i oczekiwań działań, mających na celu pomoc w usamodzielnieniu się danego podmiotu. Należy do nich między innymi bezpłatna promocja nazwy i logo firmy w dostępnych Inkubatorowi środkach przekazu, podczas konferencji prasowych, wszelkich eventów w których LIP uczestniczy, a także na ulotkach i folderach reklamowych.

Pośredniczymy także w poszukiwaniu partnerów biznesowych, pomagamy w pozyskiwaniu zleceń, zdobywaniu środków finansowych z zewnętrznych źródeł (Urzędy Pracy, środki unijne) na zakładanie i rozwój firmy.

Umożliwiamy również zaprezentowanie swojej oferty podczas różnego rodzaju seminariów i konferencji branżowych.

Bardzo ważną koncepcją działania LIP jest wspieranie Przedsiębiorczości wśród młodych ludzi poprzez organizowanie szeregu szkoleń, których celem jest kreowanie postaw przedsiębiorczych wśród społeczności akademickiej oraz przygotowywanie do podejmowania działalności gospodarczej i efektywnego prowadzeni własnej firmy.

Oferujemy też liczne kursy specjalistyczne, np. certyfikowane szkolenia komputerowe.

Kto może być objęty inkubacją?

Każda osoba w wieku poniżej 30 lat, która podpisze umowę o inkubację, wykazująca się postawą przedsiębiorczą.

Jak długo mogę być objęty inkubacją?

Minimalny czas inkubacji to 3 miesiące, a maksymalny 2 lata.

Ile trwa założenie firmy w LIP?

10 minut.

Jakiego typu działalność mogę prowadzić w LIP?

Osoby nie mające założonej działalności gospodarczej, chcące korzystać z osobowości prawnej Politechniki mogą prowadzić takie firmy, których działanie nie wymaga koncesji, zezwoleń i specjalnych licencji. Wykluczamy działalność handlową i produkcyjną, natomiast preferujemy usługi.

Czy będąc inkubowanym mogę posługiwać się swoim Logo i nazwą?

Tak.

Czy Inkubator odprowadza za mnie składki ZUS?

Inkubator nie odprowadza składek ZUS.

Beneficjenci nieprowadzący działalności gospodarczej będący osobami uczącymi się, przed ukończeniem 26 roku życia są zwolnieni z obowiązku opłacania składek ZUS.

Osoby decydujące się na założenie działalności gospodarczej są zoobowiązani opłacać składki ZUS we własnym zakresie wg obowiazującej ustawy o Systemie Ubezpieczeń Społecznych bez względu na wiek.

Czy mogę zatrudniać pracowników?

Zatrudnić pracowników można w wypadku, gdy ma się zarejestrowaną działalność gospodarczą.

Gdy beneficjent prowadzi firmę korzystając z osobowości prawnej Politechniki może zaangażować do pracy kolejne osoby na indywidualnych zasadach. Należy jednak pamietać że każda dodatkowa osoba w firmie, korzystająca z naszego biura to dodatkowy miesięczny koszt w wysokości 50 zł.

Czy prowadzące firmę w Inkubatorze mogę sobie coś wpisać w koszty prowadzenia firmy?

Nie jest to możliwe dla osób, które mają podpisaną tylko umowę o inkubację, ponieważ będąc inkubowanym działa się pod osobowością prawną Politechniki, a nie możemy nic kupić w imieniu uczelni. Inaczej jest w przypadku osób, które mają założoną działalność gospodarczą, wtedy wszelkie koszty są niezwiązane z Inkubatorem i Politechniką, a LIP w te koszty nie ingeruje.

Czy mogę być inkubowanym będąc jednocześnie zatrudniony na etacie, lub mając założoną działalność gospodarczą?

Tak, można wtedy korzystać z usług edukacyjnych Inkubatora, takich jak doradztwo prawne i księgowe, użytkowanie lokalu, korzystanie ze szkoleń organizowanych przez Inkubator, wsparcie w promocji firmy, a także obsługi administracyjno-biurowej.

Masz pytanie?

Załóż firmę

Nasza oferta usług

FAQ - najczęściej zadawane pytania

 • Jakiego typu działalność mogę prowadzić w LIP?

 • Ile trwa założenie firmy w LIP?

 • Kto może zostać objęty inkubacją?

Gdzie jesteśmy?

Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości PL

Budynek CoE ASPPECT
p. 20, parter
ul. Nadbystrzycka 36 A
20 - 618 Lublin

Aktualnie realizowany projekt

Logo

Współpracujemy z

Polecane firmy